Zarządzenie nr 033/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 roku