Zarządzenie nr 036/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 roku