Zarządzenie nr 040/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 roku