Zarządzenie nr 042/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 roku