Zarządzenie nr 043/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku