Zarządzenie nr 044/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 roku