Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zarządzenie nr 051/2018 z dnia 9 maja 2018 roku | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zarządzenie nr 051/2018 z dnia 9 maja 2018 roku

Zarządzenie nr 51/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 9 maja 2018 roku w sprawie: powołania Uczelnianej Komisji Likwidacyjnej ds. Budynków i Budowli Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

WYDZIAŁY