Zarządzenie nr 056/2018 z dnia 21 maja 2018 roku

Zarządzenie nr 56/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej