Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zarządzenie nr 059/2018 z dnia 4 czerwca 2018 roku | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zarządzenie nr 059/2018 z dnia 4 czerwca 2018 roku

Zarządzenie nr 59/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 4 czerwca 2018 roku w sprawie: wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne oraz stawek świadczeń z Funduszu Pomocy Materialnej dla studentów

WYDZIAŁY