Zarządzenie nr 059/2018 z dnia 4 czerwca 2018 roku

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Zarządzenie nr 59/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 4 czerwca 2018 roku w sprawie: wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne oraz stawek świadczeń z Funduszu Pomocy Materialnej dla studentów