Zarządzenie nr 061/2018 z dnia 11 czerwca 2018 roku