Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zarządzenie nr 062/2018 z dnia 12 czerwca 2018 roku | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zarządzenie nr 062/2018 z dnia 12 czerwca 2018 roku

Zarządzenie nr 62/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany zarządzenia Zarządzenie nr 21/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia „Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu”

WYDZIAŁY