Zarządzenie nr 063/2018 z dnia 18 czerwca 2018 roku