Zarządzenie nr 065/2018 z dnia 20 czerwca 2018 roku