Zarządzenie nr 066/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku