Zarządzenie nr 067/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku