Zarządzenie nr 068/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zarządzenie nr 68/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.