Zarządzenie nr 069/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku