Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zarządzenie nr 070/2018 z dnia 29 czerwca 2018 ROKU | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zarządzenie nr 070/2018 z dnia 29 czerwca 2018 ROKU

Zarządzenie nr 70/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: wprowadzenia „Instrukcji sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów księgowych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu”.

Regulaminy
Zarządzenia Rektora
2018
DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI (DK)

WYDZIAŁY