Zarządzenie nr 078/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 roku