Zarządzenie nr 080/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 roku