Zarządzenie nr 081/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 roku