Zarządzenie nr 082/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 roku