Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zarządzenie nr 083/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 roku | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zarządzenie nr 083/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 roku

Zarządzenie nr 83/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta, uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne oraz stawek świadczeń z funduszu pomocy materialnej dla doktorantów w roku akademickim 2018/2019

WYDZIAŁY