Zarządzenie nr 084/2018 z dnia 14 września 2018 roku

Zarządzenie nr 84/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w Poznaniu z dnia 12 września 2018 roku w sprawie kwot, wysokości, terminów i procedury składania oraz rozpatrywania wniosków o przyznanie nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli akademickich i dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi