Zarządzenie nr 087/2018 z dnia 14 września 2018 roku