Zarządzenie nr 089/2018 z dnia 17 września 2018 roku