Zarządzenie nr 094/2018 z dnia 25 września 2018 roku

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Zarządzenie nr 94/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 września 2018 r. zmieniające zarządzenie nr 56/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad postępowania w przypadku wzywania i wkraczania na teren Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Policji i innych służb państwowych odpowiedzialnych za utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego