Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zarządzenie nr 094/2018 z dnia 25 września 2018 roku | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zarządzenie nr 094/2018 z dnia 25 września 2018 roku

Zarządzenie nr 94/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 września 2018 r. zmieniające zarządzenie nr 56/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad postępowania w przypadku wzywania i wkraczania na teren Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Policji i innych służb państwowych odpowiedzialnych za utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego

Zarządzenia Rektora
2018
Katalog Procedur

WYDZIAŁY