Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zarządzenie nr 095/2018 z dnia 27 września 2018 roku | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zarządzenie nr 095/2018 z dnia 27 września 2018 roku

Zarządzenie nr 95/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 27 września 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. przygotowania projektu Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu dostosowanego do ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Zarządzenia Rektora
2018

WYDZIAŁY