Zarządzenie nr 96/2018 z dnia 27 września 2018 roku