Zarządzenie nr 097/2018 z dnia 25 września 2018 roku