Zarządzenie nr 098/2018 z dnia 28 września 2018 roku