Zarządzenie nr 099/2018 z dnia 2 października 2018 roku