Zarządzenie Rektora nr 151_09 w sprawie wprowadzenia do stosowania w UP w Poznaniu zbioru procedur