Zarządzenie Rektora nr 151/2009 z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu zbioru procedur