Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zarządzenie nr 002/2022 z dnia 5 stycznia 2022 roku | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zarządzenie nr 002/2022 z dnia 5 stycznia 2022 roku

Zarządzenie nr 2/2022 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 5 stycznia 2022 roku w sprawie wysokości opłat wnoszonych przez cudzoziemców podejmujących studia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu w roku akademickim 2022/2023

Zarządzenia Rektora
2022
Dział Studiów i Spraw Studenckich
Studenci - dokumenty

<p><input onclick="history.back();" type="button" value="Wstecz" /></p>

WYDZIAŁY