Zarządzenie nr 003/2020 z dnia 10 stycznia 2020 roku