Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zarządzenie nr 004/2022 z dnia 5 stycznia 2022 roku | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zarządzenie nr 004/2022 z dnia 5 stycznia 2022 roku

Zarządzenie nr 4/2022 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 5 stycznia 2022 roku zmieniające zarządzenie nr 164/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Zarządzenia Rektora
2022
Dział Studiów i Spraw Studenckich
Studenci - dokumenty
Pomoc materialna student

WYDZIAŁY