Zarządzenie nr 004/2020 z dnia 21 stycznia 2020 roku