Zarządzenie nr 004/2021 z dnia 18 stycznia 2021 roku