Zarządzenie nr 005/2020 z dnia 21 stycznia 2020 roku