Zarządzenie nr 007/2020 z dnia 27 stycznia 2020 roku