Zarządzenie nr 008/2020 z dnia 27 stycznia 2020 roku