Zarządzenie nr 009/2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku