Zarządzenie nr 007/2021 z dnia 22 stycznia 2021 roku