Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zarządzenie nr 009/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zarządzenie nr 009/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku

Zarządzenie nr 9/2021 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie wysokości opłat wnoszonych przez cudzoziemców podejmujących studia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu w roku akademickim 2021/2022

WYDZIAŁY