Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zarządzenie nr 013/2024 z dnia 28 lutego 2024 roku | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zarządzenie nr 013/2024 z dnia 28 lutego 2024 roku

Zarządzenie nr 13/2024 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 lutego 2024 roku w sprawie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych UPP

Zarządzenia Rektora
2024

WYDZIAŁY