Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zarządzenie nr 014/2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zarządzenie nr 014/2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku

Zarządzenie nr 14/2022 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie terminarza rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023

Zarządzenia Rektora
2022
Dział Studiów i Spraw Studenckich
Studenci - dokumenty

WYDZIAŁY