Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zarządzenie nr 016/2024 z dnia 1 marca 2024 roku | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zarządzenie nr 016/2024 z dnia 1 marca 2024 roku

Zarządzenie nr 16/2024 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 1 marca 2024 roku w sprawie zmian w składach osobowych niektórych komisji rektorskich

Zarządzenia Rektora
2024

WYDZIAŁY