Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zarządzenie nr 016/2020 z dnia 10 lutego 2020 roku | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zarządzenie nr 016/2020 z dnia 10 lutego 2020 roku

Zarządzenie nr 16/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu oraz Regulaminu powoływania i prac komisji przetargowych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu

Regulaminy
Zarządzenia Rektora
2020
Dział Zamówień Publicznych

WYDZIAŁY