Zarządzenie nr 016/2020 z dnia 10 lutego 2020 roku