Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zarządzenie nr 017/2022 z dnia 1 lutego 2022 roku | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zarządzenie nr 017/2022 z dnia 1 lutego 2022 roku

Zarządzenie nr 17/2022 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 1 lutego 2022 roku w sprawie wysokości opłat za korzystanie z obiektów sportowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu położonych przy ul. Dojazd 7

WYDZIAŁY